This document is also available in english [here]

 

Szanowni Państwo w związku z prowadzonym procesem rekrutacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych

Kim jesteśmy?

IT Professionals Sp. z o.o.,  nr KRAZ: 21150, z siedzibą w (00-844) Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 700 będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych poprzez formularz aplikacyjny za pośrednictwem strony: www.itprofessionals.com.pl; oznacza to, że decydować będziemy o celach i sposobach ich przetwarzania.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając E-maila na adres: personaldata@itprofessionals.com.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy  współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w  art.221 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem

W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy  przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres 36 miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej. O zgodę poprosimy także w przypadku rekomendowania Pani/Pana kandydatury do naszego Klienta na rzecz którego prowadzimy proces rekrutacji. O tożsamości tego Klienta powiadomimy Panią/Pana w treści zgody.

Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Jeżeli kontaktujemy się z Panem/Panią za pośrednictwem platform poświęconych karierze (np. LinkedIn, itp.) w celu przedstawienia posiadanej oferty pracy, takie przetwarzanie będzie oparte o nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, księgową (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, więcej na ten temat: [tu].) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą także posiadać podmioty na rzecz których prowadzimy proces rekrutacji (czyli Pani/Pana przyszli potencjalni pracodawcy), o ich tożsamości poinformujemy Panią/Pana prosząc o zgodę na udostępnienie im Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – CV, liście motywacyjnym, itp. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego granicach, nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

Jakie przysługują mi prawa?

Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO

Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO

Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes

Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: personaldata@itprofessionals.com.pl. Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano  przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw.

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1  kodeksu pracy jest wymagane przepisami kodeksu pracy, w przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia współpracy i zarekomendowania Pani/Pana kandydatury u naszego Klienta, a Pani/Pana przyszłego pracodawcy.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.