Szczegóły Oferty Pracy

ZADANIA:

 • Dbanie o spójność architektury złożonego systemu opartego o Java/J2EE, wdrażanego w globalnych firmach ubezpieczeniowych
 • Identyfikowanie i ocenianie potrzeb wprowadzania zmian w architekturze systemu
 • Skuteczne implementowanie zmian do architektury systemowej
 • Prace mające na celu zwiększenie wydajności systemu
 • Bycie źródłem wsparcia dla mniej doświadczonych pracowników, zadbanie o odpowiedni poziom wiedzy osób technicznych pracujących nad systemem oraz stosowanie przez nich odpowiednich standardów, wzorców i metod pracy
 • Proaktywne określanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów
 • Rozwijanie i polecanie nowych procesów, narzędzi i technologii pozwalających na ulepszanie systemu i/lub architektury
 • Identyfikacja ryzyk wprowadzania zmian architektonicznych oraz estymacja zadań z tym powiązanych

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (informatyka lub kierunki pokrewne)
 • Doświadczenie w tworzeniu/rozwoju architektury systemów biznesowych
 • Zaawansowana znajomość: Java, JEE, SQL (Oracle), XML, Hibernate, EJB
 • Dodatkową zaletą będzie znajomość technologii: Web Services (SOAP/REST), WebSphere, WebLogic, JMS, MQ
 • Niezbędne doświadczenie w pełnym cyklu tworzenia oprogramowania z naciskiem na modele przyrostowe i iteracyjne
 • Znajomość  metodyk prowadzenia analizy biznesowej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Zaletą będzie znajomość branży usług ubezpieczeniowych

OFERUJEMY:

 • Pracę w innowacyjnym środowisku w globalnej organizacji (notowanej w rankingu „Fortune 500”)
 • Różnorodne, dynamiczne i rozwojowe zadania nad wielomodułowym systemem
 • Cykl szkoleń wdrażających w zagadnienia z sektora ubezpieczeń
 • Godziny pracy dostosowane do Twoich potrzeb
 • Prywatną opiekę medyczną dla pracownika i jego rodziny
 • Ubezpieczenie na życie
 • Fundusz kapitałowy
 • Kartę sportowa
 • Kartę lunchową
 • Kursy językowe
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Świeże owoce i ciastka co tydzień
 • Nowe biuro w wygodnej lokalizacji blisko metra w centrum Warszawy